English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

INTEGRITETSPOLICY

 

This application (kollektivt, "This application" eller "vi"), under moderbolaget K-Factor Media LLC, respekterar våra online-användares integritetsrättigheter och har ett fast åtagande att skydda de personuppgifter som samlas in om eller tillhandahålls av dig.  Vi har antagit denna online Integritetspolicy ("Integritetspolicy") som vägledning för hur vi lagrar, samlar in, hanterar och använder de personuppgifter som du tillhandahållit i samband med Tjänsten.

Observera att denna Integritetspolicy endast gäller information som skickats in och samlats in av This application genom någon form av användning av Tjänsten, antingen på Webbplatsen för socialt nätverkande (så som denna definieras i Användningsvillkoren) eller annars online, men att den inte gäller information som kan samlas in offline eller samlas in genom någon annan metod, inklusive din användning av någon webbplats driven av This applications anknutna bolag. Vidare gäller denna Integritetspolicy Tjänsten men inte webbplatser som underhålls av andra företag eller organisationer som vi har länkar till. När du länkar till dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy längre. Vi är därför inte ansvariga för det innehåll eller de aktiviteter som tillhandahålls eller skapas på sådana webbplatser.

Genom att använda och komma åt Tjänsten uttrycker du ditt samtycke till vår online Integritetspolicy.  Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy ska du inte använda Tjänsten.  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy.  Om vi gör någon substantiell  ändring i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringen i denna Integritetspolicy och, om så är nödvändigt, ge dig ytterligare alternativ beträffande ändringen i fråga.  Kontrollera Integritetspolicyn då och då för att säkerställa att du är medveten om dessa ändringar. Din fortsatta användning av Tjänsten innebär att du accepterar dessa ändringar.


Insamlad information

För att ge dig bästa upplevelse i användningen av Tjänsten kan This application samla in information om dig från ditt konto på Webbplatsen för socialt nätverkande, men endast om du frivilligt tillhandahåller informationen till oss, i enlighet med de principer och villkor som gäller för Webbplatsen för socialt nätverkande.  Vi kan dessutom inhämta information från dig genom din registrering för Tjänsten; din åtkomst till och ditt deltagande på anslagstavlor, i kommentarer, etc. på Tjänsten; dina e-postmeddelanden med frågor till vår kundtjänst; och ditt köp av några virtuella produkter.  Vi kan vidare be dig om personliga uppgifter (som namn, telefonnummer eller e-postadress) om du väljer att registrera dig för någon särskild Tjänst som vi erbjuder (som nyhetsbrev eller påminnelsetjänster).  I alla sådana fall gäller att den tillhandahållna informationen inte kommer att avslöjas för tredje parter och att den kommer att användas uteslutande i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig.

De typer av personlig information som insamlas i samband med ovan angivna aktiviteter varierar beroende på aktiviteten. Den begärda informationen kan inkludera: (i) ditt namn, (ii) din postadress, (iii) ditt telefonnummer, (iv) din e-postadress och, för dem som köper produkter eller tjänster online, kreditkorts- och faktureringsinformation; samt (v) information om dina vänners identitet.

För några aktiviteter kan
This application även be dig att tillhandahålla annan icke-personlig information som: (i) din ålder eller ditt födelsedatum; (ii) ditt kön; (iii) dina spel- och plattformspreferenser; (iv) information om den maskinvara som du äger och/eller de spel som du nyligen har köpt; (v) dina intressen, dina webbplatser, din information om vänner och dina fansidor; samt, (vi) annan tjänsterelaterad information (kollektivt benämnd "demografisk information").  Om demografisk information insamlas för en aktivitet som även kräver personlig information kan This application kombinera din demografiska information med din personliga information. Innan du tillhandahåller några av dina vänners e-postadresser eller telefonnummer till Tjänsten ska du inhämta deras medgivande.


Du kan förse oss med en annan persons e-postadress eller telefonnummer för att inbjuda personen i fråga att delta i Tjänsten eller förse dig med information för användning på Tjänsten.  This application kan, men har inte skyldighet att, använda denna information för att kontakta personen i fråga och inbjuda personen att gå med i Tjänsten och kommer i alla händelser att göra detta endast med din uttryckliga tillåtelse. Vi kan dessutom hjälpa dig att ansluta till dem av dina vänner som redan använder vår Tjänst baserat på sådan information.


Användning av insamlad information.

Den information som du tillhandahåller till This application kommer att användas av följande skäl:


This application kommer endast att använda den personliga information som insamlas om dig från Webbplatsen för socialt nätverkande för drift av Tjänsten i enlighet med det sociala nätverkets principer och villkor.  This application varken uthyr, leasar, utlånar, säljer, distribuerar frivilligt eller återdistribuerar din personliga information till några icke-anslutna tredje parter.


This application kan använda din e-postadress eller andra personliga information för att skicka dig nyhetsbrev, marknadsförings- och reklammaterial eller tjänstmeddelanden som informerar dig om uppdateringar av vår Integritetspolicy, ändringar i priser, ändringar i vår onlinetjänst eller våra kundtjänstprinciper samt andra relaterade ändringar i Tjänsten.  This application kommer inte frivilligt att avslöja denna personliga information för icke-anslutna tredje parter för något annat ändamål.  Information som insamlas direkt från dig eller från Webbplatsen för socialt nätverkande används uteslutande i driften av Tjänsten.  Exempelvis kan personlig och/eller demografisk information som insamlas genom en av de aktiviteter som anges ovan användas för våra interna demografiska analyser så att vi ständigt kan förbättra de onlineprodukter och onlinetjänster som vi förser dig med och bättre tillgodose dina behov. Vi kan dessutom använda information som vi insamlat för att se till att personer som fuskar utesluts och för att genomdriva våra rättigheter enligt våra Användningsvillkor.

Oavsett vilken metod vi använder för att samla in information och oavsett hur vi använder denna information kommer vi endast att samla in den information som anses rimligen nödvändig för att uppfylla dina förfrågningar online samt våra legitima affärsmålsättningar, och sådan information kommer inte att tillhandahållas till några tredje parter.

I enlighet med This applications policy för upphovsrätt och immaterialrätt, och efter This applications eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att avlägsna vad som helst av din personliga information eller ditt innehåll från Tjänsten om vi erhåller något meddelande om immaterialrättsintrång eller annat klagomål.

Varning Not om anslagstavlor
Observera att när du uppger personlig information i offentliga områden, som på vår anslagstavla, kan sådan information samlas in och användas av personer som du inte känner.  Även om vi bem
ödar oss om att skydda dem som vill delta i dessa aktiviteter kan vi inte garantera någon informations säkerhet och integritet som du publicerar i dessa områden, och du erkänner detta faktum.

Annat avslöjande av din personliga information

Oaktat andra villkor i denna Integritetspolicy kan vi avslöja personlig information om vi i god tro anser att vi är skyldiga att göra så enligt lag, inklusive, men inte begränsat till, avslöjande till polis och rättsväsende eller andra statstjänstemän i samband med undersökningar beträffande bedrägeri, immaterialrättsintrång eller annan aktivitet som är olaglig eller kan utsätta dig eller oss för juridiskt ansvar.

Dessutom kan, i händelse av samgående, förvärv, omorganisering, bankrutt eller annan liknande händelse, kundinformation överföras till
This applications efterträdare eller övertagare, om detta tillåts av och utförs i enlighet med tillämplig lag.

Vi kan även dela aggregerad information med andra om våra besökare till vår Tjänst. Vi kan exempelvis uppge att en viss speltitels publik är X procent kvinnlig och Y procent manlig. Denna data används för att anpassa innehållet och annonseringen på vår Tjänst för att ge våra besökare en bättre upplevelse. Datan kan även hjälpa oss att utforma våra produkter och tjänster så att de uppfyller våra kunders behov.

Vi kan direkt eller indirekt skicka annonser till din webbl
äsare som du ser när du besöker vår Tjänst.   Vi kan dock tillåta andra företag (benämnda tredjepartsannonsservrar) att publicera annonser inom vår Tjänst.  Denna Integritetspolicy gäller inte dessa andra företag och kan inte reglera deras aktiviteter.  Om du vill förhindra att en tredjepartsannonsserver skickar eller läser cookies på din dator ska du besöka företagets webbplatser individuellt och avanmäla dig.


Ej tillhandahålla information

Om du väljer att inte skicka in personlig information när sådan begärs kommer du eventuellt inte att kunna använda många av de funktioner som Tjänsten erbjuder.


Passiva medel för informationsinsamling (cookies, IP-adresser, etc.)

Cookies
Vi kan använda cookies i driften av Tjänsten.  En "cookie" är en liten bit av information som webbplatser ofta lagrar på en användares dator.  Cookies används vanligtvis för att snabbt identifiera en användares dator och för att "komma ihåg" saker om användarens besök.  Vi kan exempelvis använda cookies för att hålla reda på dina preferenser och ditt användarnamn och lösenord.  Information som finns i en cookie kan kopplas till din personliga information för detta ändamål.  Du kan avaktivera cookies eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig när cookies skickas till din dator, även om detta kan påverka din förmåga att använda många av Tjänstens funktioner.

IP-adresser
En Internet Protocol-adress (IP-adress) är ett nummer som används av datorer på nätverket för att identifiera din dator varje gång du loggar in på Internet.  Vi samlar vanligtvis inte in IP-adresser, men vi kan samla in och använda din IP-adress när vi känner att detta är nödvändigt för att skydda vår tjänst, våra webbplatser, våra kunder eller andra parter.

Om du använder Tjänsten kan vi samla in andra unika nummer associerade med en dators identitet på ett nätverk.

Loggfiler
Övrig information som kan samlas in passivt av
This application är i form av loggar: filer som registrerar webbplatsaktivitet, inklusive hur många "träffar" en viss webbsida får (även känt som "navigationsdata"). Posterna, som genereras anonymt, gör det möjligt för oss att samla statistik om användares surfvanor, bedöma den totala webbplatsaktiviteten, spåra intresset i annonsförsäljningar och upprätthålla webbplatssäkerheten.  Vi använder även loggfilernas poster för våra interna marknadsföringsanalyser och demografiska analyser, så att vi ständigt kan förbättra de onlinetjänster som vi tillhandahåller dig.  Loggfiler används endast internt och kan kombineras med data insamlad via cookies för att hjälpa oss att aggregera beteendemönster för registrerade användare.


Integritetspolicy och tredje parters webbplatser, länkar, annonser och Tjänster

Du ska vara medveten om att medan du använder vår Tjänst kan du föras vidare till andra webbplatser som är utanför vår kontroll och för vilka vi inte är ansvariga.  Dessutom tillhandahåller tredje parter annonser till dig och erbjuder dig andra produkter och tjänster när du använder vår Tjänst, och dessa kan erhålla din IP-adress eller annan teknologi som cookies, webb-beacons och liknande.  Genom att använda Tjänsten samtycker du till att din personliga information används på detta sätt av tredje parter. För sådan användning gäller dessa tredje parters integritetspolicies.

Du ska konsultera dessa tredje parters integritetspolicies för mer detaljerad information.


Integritetsrättigheter i Kalifornien

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien
Sedan 2005 tillåter sektion 1798.83 i Kaliforniens civilrätt att kunder som är bosatta i Kalifornien ska kunna begära viss information om vårt avslöjande av personlig information till tredje parter för dessa tredje parters direkta marknadsföringsändamål. För frågor om detta, vänligen
kontakta oss per e-post.


Fråga om denna Integritetspolicy

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer om denna Integritetspolicy eller våra informationsinsamlingsrutiner ska du kontakta vår Integritetspolicyadministratör på:
K-Factor Media LLC
235 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94104


Policy för barn under 13

Vi samlar inte medvetet in personlig information som namn och e-postadress från barn under 13.  Ibland kan vissa delar av vår Tjänst tillåta alla användare (inklusive barn under 13) att avslöja en begränsad mängd personlig information utan att först ange sin ålder eller förälders tillåtelse.  Om vi får reda på att vi har insamlat personlig information från ett barn under tretton år kommer vi att radera informationen i fråga snarast möjligt.

Vi erkänner vikten av att skydda barns integritet och uppmuntrar föräldrar att regelbundet kontrollera och övervaka sina barns användning av onlineaktiviteter.


Policy för barn över 13

Vi ber om att alla personer under myndighetsålder i sin jurisdiktion ber sina föräldrar om lov innan de tillhandahåller någon information till oss eller någon annan part över Internet.