English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

PERSONVERNERKLÆRING

 

This application (under fellesbetegnelsen, "This application" eller "vi"), under morselskapet K-Factor Media LLC, respekterer våre nettbrukeres personvern, og er forpliktet til å beskytte den personlige informasjonen vi samler inn eller får fra deg. Vi har tatt i bruk denne personvernerklæringen ("personvernerklæring") for å gi informasjon om hvordan vi lagrer, samler inn, behandler og bruker den personlige informasjonen du gir i forbindelse med tjenesten.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen bare gjelder for informasjon som gis til og hentes inn av This application ved bruk av tjenesten på det sosiale nettsamfunnet (som definert i bruksvilkårene) eller på annen måte på nettet, men gjelder ikke informasjon som hentes inn offline eller samles inn på annen måte, inkludert bruk av nettsteder som drives av This applications tilknyttede enheter. Videre gjelder denne personvernerklæringen for tjenesten, men ikke for nettsteder som drives av andre selskaper eller organisasjoner som vi kan lenke til. Når du går videre til disse nettstedene gjelder ikke denne personvernerklæringen lenger. Vi er derfor ikke ansvarlig for innholdet eller aktivitetene som tilbys eller opprettes på slike nettsteder.

 

Ved å bruke og få tilgang til tjenesten, godtar du vår personvernerklæring. Hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen ber vi deg om å la være å bruke tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil vi varsle deg ved å legge ut endringene i personvernerklæringen, og om nødvendig, gi deg ytterligere valgmuligheter vedrørende slike endringer. Les personvernerklæringen fra tid til annen for å sikre at du er klar over disse endringene. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten anses du å ha godtatt disse endringene.

 

Innsamlet informasjon 

For å kunne gi deg en best mulig opplevelse når du bruker tjenesten, kan This application samle inn informasjon om deg fra kontoen din på det sosiale nettsamfunnet, men bare hvis du gir oss informasjonen frivillig i samsvar med det sosiale nettsamfunnets retningslinjer og vilkår. I tillegg kan vi samle inn informasjon ved at du registrerer deg for tjenesten, går inn på og bruker tjenestens meldingstavler, samt legger inn kommentarer osv., sender e-post med spørsmål til vår kundeservice eller kjøper et virtuelt produkt. Videre kan vi spørre deg om personlig informasjon (som navn, telefonnummer eller e-postadresse) hvis du velger å registrere deg for en bestemt tjeneste vi tilbyr (f.eks. et nyhetsbrev eller en påminnelsestjeneste). Informasjonen vil i alle slike tilfeller ikke bli videreformidlet til tredjepart, og vil utelukkende bli brukt for å kunne tilby deg tjenesten.

Hvilken type personlig informasjon som samles inn i forbindelse med aktivitetene nevnt ovenfor vil variere avhengig av aktivitet. Informasjonen som etterspørres kan omfatte: (i) navn, (ii) adresse, (iii) telefonnummer, (iv) e-postadresse og, for de som kjøper produkter eller tjenester på nettet, kredittkort og faktureringsinformasjon, samt (v) informasjon om identiteten til dine venner.

 

For noen aktiviteter kan This application også be deg om å oppgi annen informasjon som ikke er personlig, slik som: (i) alder eller fødselsdato, (ii) kjønn, (iii) spill- og plattforminnstillinger, (iv) informasjon om maskinvaren du eier og/eller spillene du nylig har kjøpt, (v) dine interesser, nettsteder, venneinformasjon og fansider, og (vi) annen servicerelatert informasjon (under fellesbetegnelsen "demografisk informasjon"). Hvis det samles inn demografisk informasjon for en aktivitet som også krever personlig informasjon, kan This application kombinere din demografiske informasjon med din personlige informasjon. Før du gir oss eventuelle e-postadresser eller telefonnumre til venner, bør du innhente deres samtykke.

Du kan gi oss en annen persons e-postadresse eller telefonnummer for å invitere vedkommende til å delta i tjenesten, eller for å gi deg informasjon du kan bruke til tjenesten. This application kan bruke, men er ikke forpliktet til å bruke, denne informasjonen til å kontakte vedkommende slik at han/hun kan registrere seg for tjenesten, og vil i så tilfelle kun gjøre dette med din uttrykkelige tillatelse. I tillegg kan vi hjelpe deg med å komme i kontakt med venner som allerede bruker vår tjeneste basert på slik informasjon.

Bruk av innsamlet informasjon

Informasjonen du gir til This application vil bli brukt av følgende grunner:

This application bruker bare den personlige informasjonen som samles inn om deg på det sosiale nettsamfunnet til å drive tjenesten i samsvar med policyene og vilkårene for det sosiale nettsamfunnet. This application hverken leier ut, leaser bort, låner ut, selger, distribuerer eller redistribuerer frivillig din personlige informasjon til ikke-tilknyttede tredjeparter.

This application kan bruke din e-postadresse eller annen personlig informasjon til å sende deg nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell eller driftsmeldinger som forteller deg om oppdateringer i personvernerklæringen, endringer i priser, endringer i nettjenesten eller policyer for kundeservice, samt andre servicerelaterte endringer. This application videreformidler ikke denne personlige informasjonen frivillig til ikke-tilknyttede tredjeparter til noe annet formål. Informasjon som samles inn enten direkte fra deg eller fra det sosiale nettsamfunnet blir utelukkende brukt i driften av tjenesten. For eksempel kan personlig og/eller demografisk informasjon som er samlet inn gjennom en av aktivitetene beskrevet ovenfor bli brukt til våre interne demografiske studier, slik at vi hele tiden kan forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr deg og bedre møte dine behov. I tillegg kan vi bruke informasjonen vi samler inn for å sikre at personer som jukser blir ekskludert, og til å håndheve rettighetene vi har iht. bruksvilkårene.

Uansett hvilken metode vi bruker for å samle inn informasjon og uansett hvordan vi bruker denne informasjonen, samler vi bare inn den informasjonen vi anser som nødvendig for å oppfylle dine forespørsler på nett og våre legitime forretningsmessige mål, og slik informasjon vil ikke bli gitt videre til en tredjepart.

I samsvar med This applications policy for opphavsrett og åndsverk, og ut ifra eget skjønn, forbeholder vi oss retten til å fjerne din personlige informasjon eller innhold fra tjenesten hvis vi mottar melding om brudd på immaterielle rettigheter eller annen klage.

 

Advarsel Merknad om meldingstavler

Merk at når du gir ut personlig informasjon på offentlige steder som vår meldingstavle kan denne informasjonen bli samlet inn og misbrukt av folk du ikke kjenner. Selv om vi jobber for å beskytte de som ønsker å delta i disse aktivitetene, kan vi ikke garantere sikkerheten og personvernet til informasjonen du legger ut på disse områdene, noe du sier deg enig i.

 

Annen offentliggjøring av personlig informasjon

Uten hensyn til eventuelle andre vilkår i denne personvernerklæringen, kan vi komme til å offentliggjøre personlig informasjon i god tro hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov, inkludert, men ikke begrenset til, utlevering av opplysninger til politi eller andre offentlige tjenestemenn i forbindelse med etterforskning av bedrageri, brudd på immaterielle rettigheter eller annen aktivitet som er ulovlig, eller som kan medføre et juridisk ansvar for deg eller oss.

 

I tillegg kan kundeinformasjon bli overført til This applications etterfølger eller stedfortreder ved en eventuell fusjon, oppkjøp, omorganisering, konkurs eller annen lignende hendelse, hvis dette tillates iht. og gjennomføres i samsvar med gjeldende lov.

 

Vi kan også dele samleinformasjon om besøkende til tjenesten vår. For eksempel kan vi si at publikumet til et bestemt spill er X % kvinner og Y % menn. Denne informasjonen brukes til å tilpasse innholdet og reklamen i tjenesten vår slik at vi kan levere en bedre opplevelse for våre besøkende. I tillegg kan informasjonen hjelpe oss med å skreddersy våre produkter og tjenester for å møte behovene til våre kunder.

 

Vi kan sende reklame, direkte eller indirekte, til nettleseren din som du ser når du besøker tjenesten vår. Vi kan imidlertid også tillate andre selskaper, såkalte tredjeparts annonseservere, å vise annonser i tjenesten vår. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for, og kan ikke kontrollere aktivitetene til, disse andre selskapene. Hvis du ønsker å hindre en tredjeparts annonseserver fra å sende eller lese informasjonskapsler på datamaskinen din, må du gå til det selskapets nettside og melde deg av der.

 

Informasjonsnekt

Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon når du blir bedt om det, kan det hende at du ikke vil kunne benytte mange av de funksjonene som tjenesten tilbyr.

Passiv innsamling av informasjon (informasjonskapsler, IP-adresser, osv.)

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler kan bli brukt i driften av tjenesten. En "informasjonskapsel" er en liten tekstfil med data som nettsteder ofte lagrer på brukerens datamaskin. Informasjonskapsler brukes vanligvis til å identifisere en brukers datamaskin og "huske" ting om brukerens besøk. For eksempel kan vi bruke informasjonskapsler for å holde oversikt over innstillingene dine, samt brukernavn og passord. Informasjonen i en informasjonskapsel kan av denne grunn være knyttet til din personlige informasjon. Du kan deaktivere informasjonskapsler eller stille inn nettleseren til å varsle deg når det sendes informasjonskapsler til datamaskinen din. Vær riktignok oppmerksom på at dette kan påvirke muligheten til å benytte mange av tjenestens funksjoner.

 

IP-adresser

En IP (Internet Protocol)-adresse er et nummer som brukes av datamaskiner i nettverket for å identifisere datamaskinen din hver gang du logger deg på Internett. Selv om vi vanligvis ikke samler inn IP-adresser, kan det hende at vi samler inn og bruker IP-adressen din når vi mener det er nødvendig for å beskytte tjenesten, våre nettsteder, kunder eller andre.

 

Hvis du bruker tjenesten kan vi komme til å samle inn andre unike nummer som er tilknyttet datamaskinens identitet i et nettverk.

Loggfiler

Annen informasjon This application kan samle inn passivt er logger, dvs. filer som registrerer aktiviteten på et nettsted, inkludert antall "treff" på en bestemt nettside (også kalt "navigasjonsdata"). Disse registreringene er anonyme og gjør oss i stand til å samle statistikk om brukernes surfevaner, vurdere samlet aktivitet på nettstedet, spore interesse i annonserte salg og vedlikeholde nettstedets sikkerhet. Vi bruker også registreringene for våre interne markedsførings- og demografiske studier, slik at vi hele tiden kan forbedre nettjenestene vi tilbyr deg. Loggfilene brukes kun internt, og kan kombineres med data som er samlet inn via informasjonskapsler for å hjelpe oss med å skape en samlet oversikt over atferdsmønstrene til registrerte brukere.

Personvernerklæring og tredjeparts nettsteder, lenker, reklame og tjenester

Du bør være oppmerksom på at du kan bli videresendt til andre nettsteder som er utenfor vår kontroll og som vi ikke er ansvarlige for når du bruker tjenesten vår. I tillegg viser tredjeparter reklame og tilbyr deg andre produkter og tjenester når du bruker tjenesten vår, og disse kan motta IP-adressen din eller annen teknologi, slik som informasjonskapsler, et web beacon og lignende. Ved å bruke tjenesten vår godtar du at tredjeparter kan bruke din personlige informasjon på denne måten og at informasjonen er underlagt disse tredjepartenes personvernerklæringer.

Du bør sjekke personvernerklæringene til disse tredjepartene for mer detaljert informasjon.

Personvernrettigheter i California

Dine personvernrettigheter i California

Siden 2005, har Californias Civil Code avsnitt 1798.83 tillatt brukere som er fastboende i California å be om å få utlevert bestemt informasjon om videreformidling av personlig informasjon til tredjeparter som brukes til deres direkte markedsføringsformål.  Ta kontakt med oss på e-post for spørsmål om dette temaet.

Spørsmål om personvernerklæringen

Hvis du har spørsmål, klager eller kommentarer angående denne personvernerklæringen eller vår praksis for innsamling av informasjon, ber vi deg ta kontakt med vår administrator for personvernerklæringen ved å skrive til:

K-Factor Media, LLC

235 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94104

 

Regler som gjelder barn under 13 år

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon, som navn og e-postadresse, fra barn under 13 år. Fra tid til annen kan visse deler av tjenesten vår tillate alle brukere (også barn under 13 år) å offentliggjøre en begrenset mengde personlig informasjon uten først å fortelle oss sin alder eller om foreldrene har gitt sin tillatelse. I det tilfellet at vi blir klar over at vi har samlet inn personlig informasjon fra barn under tretten år, vil vi slette denne informasjonen så raskt som mulig.

Vi erkjenner viktigheten av å ivareta personvernet til barn, og oppmuntrer foreldre til jevnlig å kontrollere og overvåke barnas aktiviteter på nett.

 

Regler som gjelder barn over 13 år

Vi ber om at enhver person under nasjonal myndighetsalder innhenter tillatelse fra foreldrene før de gir informasjon til oss eller andre over Internett.